Produkt som en tjeneste

Produkt som en tjeneste er et tilbud hvor IKT-Installasjon tar ansvar for deler av driften av den digitale arbeidsplassen. Vi tilbyr PC, kontorutstyr, møteromsutstyr og smart-telefoner kombinert med drift, hosting og norsk brukerstøtte. IKT-utstyret blir ivaretatt gjennom en sikker og bærekraftig livssyklus. 

Det handler om at IKT fungerer fra første dag, og at virksomheten får frigjort tid og kapasitet til å kunne fokusere på bedriftens kjernevirksomhet uten IKT-problemer. 

1. Velg produkt
2. Velg service-nivå på produktet du ønsker
3. Få installasjon, konfigurasjon og brukerstøtte fra våre norske IKT-teknikere.

Tilbudet skalerer opp eller ned ved behov