Konfigurasjon

Konfigurasjon

Når man kjøper produkter av oss har man mulighet til å bestille konfigurasjon av IT-utstyret i tillegg til installasjon av produktene. Konfigurasjon for produktet betyr at vi tilpasser produktet til eksisterende infrastruktur slik at IKT-utstyret spiller på lag med det som allerede befinner seg i bedriften.

Ved å konfigurere IKT-produktet får man en dypere tilpasning av produktet enn en ren installasjon vil kunne gjøre.

Ofte har man andre tilsvarende produkter i sitt nettverk, og IKT-produktet kjøpt av oss trenger å bli integrert med eksisterende nettverk, maskinvare eller programvare som bedriften er avhengig av. Noen ganger har man en nåværende leverandør og man ønsker kanskje å migrere ut fra leverandøren over til en annen plattform, da er det gunstig at vi konfigurerer produktet slik at produksjonen kan fortsette med minst mulig nedetid som kan skape ytterligere kostnader.

Å konfigurere produkter kan være en drøy affære noen ganger, men våre profesjonelle og erfarne teknikere kan hjelpe med å konfigurere produktet til å spille på lag med de andre enhetene på nettet. For oss betyr ordet konfigurasjon at produktet blir spesialtilpasset til bedriftens unike behov, f.eks ved bruk av VPN, forskjellige skytjenester, hjemmekontor, tilpasning av overvåkningskamera, og integrasjon av 3. parts program- og maskinvare.

Alle bedrifter har forskjellige IT-behov, og ved å bestille installasjon og konfigurasjon av produktet du kjøper fra oss, forsikrer du at alt fortsetter å fungere som før, uten at man trenger bekymre seg om at ting ikke fungerer som forventet.

Først når IKT-utstyret er ferdig konfigurert og alt fungerer som forventet, og du er trygg på at alt fungerer som forventet på en trygg og forutsigbar måte.

Kontakt oss for en prat om hvilke behov dine bedrift har, slik at vi kan utarbeide en plan for installasjon og konfigurering av ditt nye IKT-utstyr som dekker alle IT-krav i bedriften.