Bytte og retur av produktet

Hvis produktet svikter av seg selv eller har nådd slutten av sin forventede livssyklus arrangerer vi for å få det avviklet på en trygg måte, og destruerer eventuelle sensitive data og sender resten til gjenvinning.